Personvernpolicy

Personvernpolicyen beskriver hvordan din personlige informasjon blir samlet, brukt og delt når du besøker www.babyzen-com nettsiden (heretter “Nettsiden”)

HVA SLAGS PERSONLIG INFORMASJON SAMLER VI INN?

Når du er på Nettsiden, vil vi automatisk samle inn noe informasjon om din enhet, blant annet informasjon om din nettleser, IP-adresse, tidssone, og noen av informasjonskapslene som er installert på enheten. Når du surfer på Nettsiden, kan vi også samle inn informasjon om den individuelle nettsiden du ser på, om hvilke nettsider eller søkeord som brakte deg til Nettsiden, og informasjon om hvordan du samhandler med Nettsiden. Vi refererer til automatisk innhentet informasjon som “Enhetsinformasjon".

Vi kan samle inn Enhetsinformasjon ved å bruke følgende teknologier:

 • “Informasjonskapsler” er datafiler som er plassert på din enhet eller datamaskin og som ofte inkluderer en anonym, unik identifikator. For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan deaktivere dem, gå inn på http://www.allaboutcookies.org. Hvis du avviser informasjonskapslene kan du fremdeles bruke Nettsiden, men noen funksjoner kan gå tapt, og noen områder på Nettsiden kan bli begrenset.

 • “Logg-filer” sporer aktivitet som oppstår på Nettsiden, og innhenter data, inkludert IP-adresse, type nettleser, Internett-leverandør, henviste/avsluttede sider og dato/tidsmerking.

 • “Web beacons”, “tagger” og “piksler” er elektroniske filer som blir brukt til å samle informasjon om hvordan du bruker Nettsiden.

 • Lokal lagring slik som HTML5, innholdsinformasjon og preferanser. Forskjellige nettlesere kan tilby sine egne styringsverktøy for å fjerne HTML5.

I tillegg, for å opprettholde spesielle funksjoner (f.eks. “Kontakt oss”-skjema) kan vi samle noe informasjon om deg, som for eksempel navn, land og epost-adresse.  Vi refererer til denne informasjonen som “Brukerinformasjon".

Når vi snakker om “Personlig informasjon” i denne Personvernpolicyen, sikter vi til både Enhetsinformasjon og Brukerinformasjon.

HVORDAN BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

Vi kan bruke Brukerinformasjonen vi har samlet inn til å kommunisere med deg angående spørsmål eller tilbakemeldinger du har sendt oss gjennom “Kontakt oss”-skjemaet;

Vi kan bruke Enhetsinformasjonen som vi samler inn for å lete etter potensiell risiko og svindel (spesielt IP-adressen din), og mer generelt for å forbedre og optimalisere Nettsiden (for eksempel ved å generere analyser om hvordan kundene våre surfer og samhandler med Nettsiden for å sikre at relevant informasjon blir presentert for deg, og for å vurdere suksessen til våre markedsførings- og reklamekampanjer).

FORMÅL OG JURIDISK BASIS FOR PROSESSERING AV INNHENTET INFORMASJON

Vi samler og prosesserer Innsamlet Informasjon bare når vi har juridisk grunnlag for å gjøre det, f.eks. hvis noe av det følgende er tilfellet:

 • Du har gitt tillatelse for prosessering av den Innsamlede Informasjonen av en eller flere grunner;

 • Behandling av den Innsamlede Informasjonen er nødvendig av hensyn til våre legitime interesser og våre partneres interesser, bortsett fra i de tilfeller disse interessene blir tilsidesatt fordi dine interesser eller grunnleggende rettigheter bør ivaretas.

Vi treffer avgjørelser om juridisk grunnlag på bakgrunn av formålet for innsamlingen og bruken av dine personlige data. 

LISTE OVER PROSESSERING AV PERSONLIG INFORMASJON

Prosessering #1: Innhente din kontaktinformasjon (navn, epost-adresse, land, osv.)

 • Hensikt: Å besvare dine spørsmål. Ved hjelp av den Innsamlede Informasjonen kan vi opprettholde kontakten med deg. På den måten kan vi svare på dine spørsmål og henvendelser.

 • Juridisk grunnlag: Nødvendig for iverksetting og gjennomføring av kontrakten.

Prosessering #2: Samle inn din kontaktinformasjon (IP-adresse, type nettleser osv.)

 • Hensikt: Tilpasse brukeropplevelsen. Vi kan bruke den Innsamlede Informasjonen til å få en klar forståelse av hvordan du utnytter de tilbudene og ressursene som vi tilbyr på vår Nettside. Dette kan hjelpe oss til å optimalisere Nettsidens utseende for å gjøre brukeropplevelsen så intuitiv og “rett fram” som mulig, og for å forbedre våre produkter og tjenester.

 • Juridisk grunnlag: Du har gitt tillatelse for prosessering av den Innsamlede Informasjonen av en eller flere grunner

Prosessering #3: Samle inn din kontaktinformasjon (IP-adresse, type nettleser osv.)

 • Hensikt: Løse klagesaker og tvister. VI kan også bruke den Innsamlede Informasjonen til å løse tvister, svare på klager og til feilsøking ifm. tekniske problemer. Vi kan også bruke det til å beskytte dine eller andres rettigheter og eiendom, for å utføre våre forpliktelser og for å etterkomme gjeldende lover og forskrifter.

 • Juridisk grunnlag: Vår legitime interesse i forhold til det å beskytte våre egne og andres rettigheter og forpliktelser.

HVA SLAGS PERSONLIG INFORMASJON DELER VI MED HVEM?

Vi kan dele din Personlige Informasjon med tredjeparter for ovennevnte grunner. 

Vi bruker særlig Google Analytics og Google Tag Manager for å få innsikt i hvordan brukerne bruker Nettsiden - du kan lese mer om hvordan Google bruker din personlige informasjon her:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  Du kan også velge bort Google Analytics her:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi kan også dele din Personlige Informasjon for å etterkomme lover og forskrifter, for å svare på stevninger, ransakelsesordre eller andre lovlige forespørsler for informasjon som vi mottar, eller for på andre måter å beskytte dine rettigheter.

Vi vil ikke selge eller overføre din Personlige Identifiserbare informasjon til tredjeparter.

Når du sender en forespørsel via vårt “Kontakt-oss”-skjema vil din melding bli sendt til en BABYZEN-avdeling eller til en BABYZEN-distributør (avhengig av det landet som er aktuelt.) Dermed vil din Personlige Informasjon (navn, epost-adresse og land) kunne bli delt med en BABYZEN-distributør for den aktuelle saksprosessen.

BLIR DINE PERSONLIGE DATA DELT UTENFOR EU ELLER EØS?

Når det er nødvendig kan dine personlige data bli overført og/eller bearbeidet utenfor den Europeiske Union. BABYZEN har tatt alle nødvendige tiltak for å sikre at delingen kun skjer innenfor lovens rammer.

HVORDAN BESKYTTER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

Vi iverksetter prosedyremessige og teknologiske tiltak som er på plass for å beskytte din personlige informasjon som er under vår kontroll, fra tap eller ikke autorisert tilgang, offentliggjøring, endringer eller ødeleggelse. Der det er praktisk mulig vil vi bruke kryptering, brannmurer og annen sikkerhetsteknologi for å forhindre uautorisert tilgang til din Personlige Informasjon.

Vi følger allment aksepterte standarder for å beskytte den Personlige Informasjonen som gis oss, både under oversending og når vi mottar den. For øvrig er det ingen metode for overføring via Internett, eller for elektronisk lagring som er 100% sikker. Derfor er vi ikke i stand til å garantere for full sikkerhet.

Skulle et datainnbrudd forekomme, vil vi varsle deg på epost innen 7 virkedager.

DINE RETTIGHETER - HVORDAN KAN DU BEHANDLE DINE PERSONLIGE DATA?

Du har rett til å få tilgang til din Personlige Informasjon som vi oppbevarer, og rett til å anmode om at din personlige informasjon blir rettet opp, oppdatert eller slettet. Hvis du vil benytte deg av denne rettigheten, vennligst kontakt oss via kontaktinformasjonen herunder.

ADFERDSORIENTERT REKLAMERING

Vi kan bruke din Personlige Informasjon til å tilby deg adferdsorientert reklame eller markedskommunikasjon som vi tror vil interessere deg.  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan målrettet reklame fungerer kan du gå til Network Advertising Initiative (“NAI”) sinn opplæringsside på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan velge bort Googles målrettede reklame ved å gå til https://www.google.com/settings/ads/anonymous.

I tillegg kan du velge bort noen av disse tjenestene ved å gå til Digital Advertising Alliance sin bortvalgsportal på http://optout.aboutads.info/.

DO-NOT-TRACK SIGNALER

Det er ikke sikkert at vi vil gjenkjenne eller iverksette handlinger som responderer på signalene Do-not-track (DNT) fra nettlesere. For øyeblikket finnes det ingen allment akseptert standard for prosedyrer på hvordan selskaper skal respondere når man finner et DNT-signal. Dersom en slik allmenn standard etableres vil vi avgjøre hvordan vi på best mulig måte vil respondere på de signalene.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Vi vil oppbevare din informasjon så lenge vi trenger det for å tilby deg tjenester.  Vi vil beholde og bruke din informasjon i den grad det er nødvendig for å opprettholde våre juridiske obligasjoner, løse tvister og holde våre avtaler.

NÅR KAN DENNE PERSONVERNPOLICYEN ENDRE SEG?

Fra tid til annen vil vi oppdatere vår Personvernpolicy, for eksempel når endringer gjøres i vår praksis, eller av andre operasjonelle eller juridiske grunner.

HVORDAN KONTAKTER DU OSS FOR SPØRSMÅL OM PERSONVERN?

For mer informasjon om våre personvernrutiner, hvis du har spørsmål eller hvis du ønsker å sende inn en klage, vennligst send en epost til: privacy-inquiries@babyzen.com

Vi vil gjøre vårt beste for å svare på forespørsler så raskt som mulig og senest en (1) måned etter vi har mottatt forespørselen. Dersom vi skulle drøye med å svare, vil vi informere deg om grunnen til at det tar mer tid, og du vil få beskjed om når du kan forvente et svar. Hvis du vurderer at håndteringen eller utfallet av forespørselen din ikke er tilfredsstillende, kan du kontakte den kompetente tilsynsmyndigheten.

Sist oppdatert: 3. Februar 2020

Latest version:
https://www.babyzen.com/en/privacy-policy