Betingelser & vilkår

Disse Betingelser & Vilkår beskriver på hvilke betingelser BABYZEN SAS (heretter kalt “BABYZEN”), inkludert datterselskapene, gir deg tilgang til deres babyzen.com nettside (“Nettsiden”), og innholdet og Tjenestene som blir tilbudt på den (“Tjenestene”).

Godkjennelse av vilkårene

Ved å bruke nettsiden godkjenner du disse vilkårene. Hvis du ikke godkjenner disse vilkårene, vil du antagelig ikke få adgang til nettsiden, og heller ikke kunne bruke den. Vi kan oppdatere vilkårene fra tid til annen uten å varsle deg om det.

Du bør sjekke disse vilkårene regelmessig for å følge med på eventuelle oppdateringer. Bestemmelsene som du finner her erstatter alle tidligere kunngjøringer eller uttalelser om våre vilkår i forbindelse med nettsiden. Ikrafttredelsesdatoen for våre vilkår finner du nederst i denne kunngjøringen. Vi oppfordrer deg til å sjekke vår nettside ofte for å gå gjennom de gjeldende vilkårene, og eventuelle endringer som er blitt gjort. Hvis vi gjør materielle endringer i vilkårene vil vi legge ut de reviderte vilkårene og den nye ikrafttredelsesdatoen på nettsiden. Ved å bruke nettsiden etter endringer i vilkårene, vil du samtykke i å forholde deg til disse endringene.

BABYZEN gir deg adgang til nettsiden, og gir deg rett til å bruke denne, under forutsetning av at du overholder vilkårene.

Regler og begrensninger for nettsiden, og endringer av denne.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte, endre, suspendere eller avvikle nettsiden eller deler av den, uansett grunn og etter eget skjønn, og uten å måtte varsle deg, og vi vil ikke kunne holdes ansvarlige overfor deg eller overfor noen tredjepart hvis vi gjør oss bruk av denne retten. Vi kan også innføre regler og begrensninger for bruk av nettsiden eller begrense din tilgang til nettsiden, eller deler av den, uten varslingsplikt og uten rettslige konsekvenser. Vi forbeholder oss retten til å endre disse reglene og/eller begrensningene til enhver tid, etter eget skjønn.

Sikkerhetsregler

Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan føre til sivilrettslig eller strafferettslig skyld. BABYZEN vil undersøke slike tilfeller, og kan involvere og samarbeide med politimyndighetene for å rettsforfølge brukere som har gjort seg skyldige i slike rettsbrudd. Du har ikke lov til å krenke, eller forsøke å krenke sikkerheten til nettsiden. Følgende er klart lovstridig:

  • Å skaffe seg tilgang til data som ikke er ment for vedkommende bruker, eller å logge inn på en server eller konto som brukeren ikke har autorisert tilgang til

  • Forsøk på å utfordre, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk, eller å bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon

  • Forsøk på forstyrrende inngripen i tjenesten til brukere, verter eller nettverk. Dette innbefatter også planting av virus på Nettsiden, overbelastning, "flooding", "mailbombing" eller "crashing"; eller det å sende uønsket e-post, inkludert kampanjer og/eller reklame for produkter eller tjenester, eller

  • Forfalske (forge) TCP/IP kontrollstrukturer eller en del av kontrollstruktur-informasjonen i hvilken som helst form for e-post eller nyhetsgruppepost.

Personvernpolicy og Brukerinformasjon

Ved å benytte deg av nettsiden og tjenestene vil du derved godkjenne å ha lest og godtatt vår personvernpolicy som er tilgjengelig på https://www.babyzen.com/nb/personvernpolicy.

BABYZEN kan endre personvernpolicyen når som helst, og den nye versjonen vil være tilgjengelig på nettsiden. Hvis du på noe tidspunkt ikke er enig med noen av bestemmelsene i personvernpolicyen, må du umiddelbart slutte å bruke nettsiden og/eller tjenestene.

Internasjonal bruk

Vi kontrollerer og drifter nettsiden fra våre kontorer i Frankrike, og all informasjon blir prosessert i Frankrike. Vi kan ikke garantere at materiale på nettsiden er passende og tilgjengelig for bruk andre steder.

Personer som velger å gå inn på nettsiden fra andre steder gjør det på eget initiativ, og er selv ansvarlige for å holde seg til de lover som gjelder lokalt, i den grad det lokale lovverk er relevant.

Eiendomsrettigheter

I forholdet mellom deg og BABYZEN (eller andre selskaper hvis varemerke er representert på nettsiden) er BABYZEN (eller andre selskaper hvis varemerke er representert på Nettsiden) eier og/eller autorisert bruker av ethvert varemerke, registrert varemerke og/eller servicemerke som vises på nettsiden, og har opphavsrett eller er rettighetshaver til innholdet og/eller informasjonen på nettsiden, dersom ikke annet er bestemt.

Med mindre annet er angitt her, gir ikke bruk av nettsiden deg lisens til noe innhold, funksjoner eller materiale du kan få tilgang til på nettsiden, og du kan ikke endre, leie, lease, låne, selge, distribuere eller lage deriverte verk av innhold, funksjoner eller materialer, verken helt eller delvis.

All kommersiell bruk av nettsiden er strengt forbudt, med mindre det er tillatt her, eller på annen måte godkjent av oss. Du kan ikke laste ned eller lagre en kopi av innholdet eller skjermbildene til noe formål med mindre annet er bestemt av BABYZEN.

Hvis du bruker nettsiden på en annen måte enn her beskrevet, kan du ved det bryte opphavsretten og andre franske lover, eller andre lands lover, såvel som gjeldende statlige lover, og kan være bli holdt ansvarlig for slik uautorisert bruk. Det faktum at vi har lagt dem inn på nettsiden, gir ikke automatisk lisens eller annen autorisasjon til noen av brukerne av våre varemerker, registrerte varemerker, servicemerker, annet opphavsrettslig materiale eller annen intellektuell eiendom.

Informasjonen på nettsiden, som omfatter, uten begrensning, all nettsteddesign, tekst, grafikk, grensesnitt, utvalg og tilpasning, er lovbeskyttet av opphavsretten.

Produktnavn, logoer, design, titler, ord og fraser kan være beskyttet ved lov slik som også varemerkene, servicemerkene eller handelsnavnene til BABYZEN eller andre enheter. Slike varemerker, servicemerker eller handelsnavn kan være registrert i Frankrike, eller internasjonalt.

Lenker fra og til nettsiden

Du kan koble deg til tredjeparts nettsteder (“Lenkede Nettsider”) fra nettsiden. Lenkede nettsider er imidlertid ikke i det hele tatt vurdert, kontrollert eller undersøkt av BABYZEN. BABYZEN er ikke ansvarlig for innholdet, tilgjengeligheten, reklameringen, produktene, informasjonen eller bruken av brukerinformasjon eller annet materiale fra noen slike lenkede nettsider, eller eventuelt andre lenker som måtte befinne seg der. Det at du finner lenkene der, betyr ikke at BABYZEN er involvert eller assosiert med de lenkede nettsidene. Det er ditt eget ansvar å rette deg etter de aktuelle tjenestevilkårene for de lenkede nettsidene, samt å rette deg etter enhver annen forpliktelse under opphavsrettigheter, taushetsplikt, ærekrenkelse, anstendighet, personvern, sikkerhets- og eksportlover relatert til bruken av de lenkede nettsidene og alt innhold på disse sidene. Under ingen omstendigheter skal BABYZEN holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for tap eller skade som påføres enkelte, og som skyldes opprettelse eller bruk av de lenkede nettsidene eller informasjonen eller materialet som er tilgjengelig via de lenkede nettsidene. Er det ting du lurer på, bør du kontaktel administratoren eller webansvarlig for den aktuelle nettsiden. BABYZEN forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, uten forvarsel å legge til, endre, avvise eller fjerne funksjoner eller lenker til de lenkede nettsidene fra nettsiden sin, og er den eneste som har rett til å legge til nye funksjoner eller lenker til forskjellige brukere.

Sosiale nettverk

Tjenestene inkluderer funksjoner som fungerer sammen med visse tredjeparts nettsteder som du besøker. ("Sosiale Nettverksfunksjoner"). Selv om din bruk av de sosiale nettverksfunksjonene styres av de forliggende vilkår, styres din tilgang til og bruk av tredjeparts sosiale nettverkssider og tjenestene som tilbys gjennom disse nettstedene av de aktuelle tjenestevilkårene og andre avtaler som er lagt ut på disse ulike nettstedene. Det er umulig for BABYZEN å kontrollere om din bruk av sosiale nettverksfunksjoner i de ulike tilfellene vil medføre at du bryter vilkårene for tjenesten og/eller andre avtaler som er lagt ut på disse tredjepartsnettstedene. Du forstår og samtykker i at din bruk av de sosiale nettverksfunskjonene medfører en risiko for at du bryter vilkårene for tjenester og andre avtaler som er lagt ut på disse tredjepartsnettstedene, noe som kan føre til at kontoen din blir avsluttet, og muligheten til å få tilgang til disse tredjepartsnettstedene opphører. I noen tilfeller kan det bli snakk om erstatningsansvar dersom rettsbrudd påvises. Du samtykker i at du alene er ansvarlig for din bruk av funksjonene i det sosiale nettverket, og at BABYZEN ikke vil kunne holdes ansvarlig, verken overfor deg eller for andre, for brudd på tjenestevilkårene eller annen avtale fra tredjeparts nettsted, app eller tjeneste som kan skyldes bruken av funksjonene i de sosiale nettverkstjenestene.

Erstatning

Du samtykker i å forsvare BABYZEN, og ikke påføre bedriften, dens direktører, offiserer, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper noen skade, og heller ikke reise erstatningskrav, for forpliktelser, skader, kostnader og utgifter, inkludert utgifter til advokathjelp innen rimelighetens grenser, som på en eller annen måte kan bli en følge av din bruk av nettsiden,

egenforskyldte brudd på vilkårene eller utsendelse eller overføring av materiale på eller via nettsiden som du selv må ta ansvaret for, inkludert, men ikke begrenset til, tredjeparts påstander om at informasjon eller materiale du har levert krenker tredjeparts eiendomsrett.

Fraskrivelse av garantier

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT:

NETTSIDEN, INKLUDERT ALT INNHOLD, FUNKSJONER, MATERIALE OG TJENESTER UTEN BEGRENSNINGER LEVERES “SOM DET ER”, UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT. DET FINNES ALTSÅ INGEN GARANTI FOR INFORMASJON, DATA, DATAPROSESSERINGSTJENESTER ELLER UFORSTRYRRET TILGANG, HELLER INGEN GARANTI OM TILGJENGELIGHET, NØYAKTIGHET, AT INNHOLD ER FERDIG, BRUKSANVISNINGER ELLER INFORMASJONSINNHOLD OG EVENTUELLE GARANTIER FOR TITTEL, IKKE-KRENKELSER, SALGBARHET ELLER AT ET PRODUKT ER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

BABYZEN GARANTERER IKKE AT NETTSIDEN ELLER FUNKSJONENE, INNHOLDET ELLER DE TILGJENGELIGE TJENESTENE VIL VÆRE PÅ PLASS I TIDE, SIKRET, UFORSTYRRET ELLER FEILFRI, ELLER AT FEIL VIL KORRIGERES.

BABYZEN GARANTERER IKKE AT NETTSIDEN VIL MØTE BRUKERENS FORVENTNINGER ELLER KRAV.

INTET RÅD, RESULTAT ELLER INFORMASJON ELLER MATERIALE VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG SOM ER SKAFFET VIA NETTSIDEN SKAL KUNNE SKAPE EN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER OMTALT HER I DETTE DOKUMENTET.

HVIS DU ER MISFORNØYD MED NETTSIDEN, VIL DIN ENESTE LØSNING VÆRE Å SLUTTE Å BRUKE NETTSIDEN.

ALT MATEREALE SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFET GJENNOM DENNE NETTSIDEN ER GJORT FOR EGEN DEL, OG PÅ EGEN RISIKO. DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV NEDLASTNINGEN AV SLIKT MATERIALE.

BABYZEN STØTTER IKKE, OG GARANTERER IKKE FOR PRODUKTENE ELLER TJENESTENE SOM BLIR TILBUDT AV, ELLER PÅ VEGNE AV TREDJEPARTER PÅ ELLER VIA NETTSIDEN.

BABYZE ER IKKE PART I, OG OVERVÅKER IKKE NOEN TRAKSAKSJONER MELLOM VÅRE BRUKERE OG TREDJEPARTER DER IKKE BABYZEN ER DIREKTE INVOLVERT.

 

BABYZEN gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere at fargene på nettsiden er en helt nøyaktig gjengivelse av de aktuelle fargene på produktene. Innstillingene på din datamaskin avgjør hvordan du ser fargene.”

Ansvarsbegrensning

Ettersom noen stater og jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, er det en mulighet for at den ovennevnte ansvarsbegrensningen ikke vil gjelde for deg.

BABYZEN OG DERES FORBINDELSER, DE RESPEKTIVE DIREKTØRER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, ELLER INNHOLD ELLER SERVICELEVERANDØRER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE, STRAFFERETTLIGE ELLER PØNALE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MISBRUK AV NETTSIDEN ELLER INNHOLDET, DET TILHØRENDE MATERIALET OG FUNKSJONENE, INKLUDERT UTEN UNNTAK TAP AV INNTEKT ELLER FORVENTET FORTJENESTE, TAPTE AVTALER, DATA ELLER SALG, ELLER KOSTNADER TIL ERSTATTENDE TJENESTER, SELV OM BABYZEN ELLER DERES REPRESENTANTER ELLER TILSVARENDE PERSONER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

NOEN JURISDISKJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER UNNTAK AV ANSVAR. DERFOR DER DET MULIG AT NOEN AV DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE IKKE VIL GJELDE DEG. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL BABYZENS ANSVAR OVERFOR DEG OVERSTIGE $ 100,00 FOR SKADER, TAP OG ÅRSAKER FOR HANDLING (VERKEN I KONTRAKT ELLER FOR TORT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FORSØMMELSE ELLER ANDRE TING) SOM HAR OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV VILKÅRENE ELLER DIN BRUK AV NETTSIDEN.

Ettersom noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, vil BABYZEN og tilknyttede aktørers ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses i den utstrekning loven tillater det.

Hvis denne avtalen blir lagt frem på et annet språk enn engelsk, vil den engelske versjonen være den man skal holde seg til, i alle de tilfeller hvor det er ulike fortolkninger. Bestemmelser som gjelder spesifikt for det aktuelle landet og som ikke er inkludert i de engelske vilkårene vil fortsatt være gjeldende."

Lovvalg/jurisdiksjon

Denne nettsiden drives av BABYZEN fra bedriftens kontor i Frankrike, og du godtar herved at de franske lover gjelder for denne tjenesten. At visse tekniske elementer som brukes i driften av denne tjenesten kan være lokalisert andre steder, påvirker ikke på noen måte det faktum at tjenesten er underlagt fransk lovverk.

Vær oppmerksom på at din bruk av nettsiden kan være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover.

Selskapsinformasjon

BABYZEN SAS

2355 route des Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence – Frankrike

Kundeservice: Telefon: +33 4 42 68 41 35

Åpen mandag til fredag fra 9 til 17 (UTC+1)

TVA N° FR38 524 760 923

BABYZEN SAS er registrert i Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) i Paris, Frankrike under nummeret 524 760 923.

Kontakt oss

Har du spørsmål i forbindelse med denne avtalen eller nettsiden, må du gjerne ta kontakt med oss. Vennligst gå til rubrikken Kontakt på nettsiden vår. Her kan du også legge igjen en beskjed.

Drift

Denne nettsiden driftes av: Jaguar Network, 71 avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, Frankrike.

Telefon: +33 4 22 90 99 98

Generell informasjon

Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og BABYZEN, styrer din bruk av nettsiden og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og BABYZEN. Du kan også bli berørt av ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for visse deler av nettsiden.

Du samtykker i at det ikke eksisterer noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom BABYZEN og deg som et resultat av denne avtalen eller din bruk av nettsiden.

For ethvert krav eller klage du vil sette fram overfor BABYZEN eller nettsiden, må saken påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller klagegrunnen oppsto.

Hvis BABYZEN kan beskyldes for manglende utøvelse eller håndhevelse av en rettighet eller bestemmelse i vilkårene, skal dette ikke føre til et avkall på slik rett eller bestemmelse. Dersom en domstol med kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i vilkårene er ugyldig, er partene likevel enige om at retten skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner som gjenspeiles i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i vilkårene står uforandret, med full rettslig kraft.

Du kan ikke tildele vilkårene eller noen av dine rettigheter eller plikter under vilkårene til andre, uten BABYZENs uttrykkelige skriftlige samtykke.

Vilkårene kommer BABYZENs etterfølgere, kjøpere og rettighetshavere til gode. Avsnittsoverskriftene i vilkårene er kun av pedagogisk art, og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt.

Sist oppdatert: 3. februar 2020