YOYO: מאילו חומרים בנויה ה-YOYO?

מאילו חומרים בנויה ה-YOYO?

המסגרות וצירי הגלגלים עשויים מאלומיניום, וכן מנירוסטה ופלסטיק טכני איכותי ביותר. כל החומרים שלה ניתנים למחזור.
הם לא כוללים עטיפת פלסטיק. גם אריזות הקרטון של העגלה ממוחזרות והודפסו בדיו על בסיס סויה.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.