YOYO: כיצד לקפל את עגלת YOYO עם מתאמי מושב הבטיחות לרכב?

כיצד לקפל את עגלת YOYO עם מתאמי מושב הבטיחות לרכב?

החלק העליון של המתאמים נשאר מחובר למושב הבטיחות. החלק התחתון של המתאמים (עם הכפתור הלבן) יכול להישאר מורכב על העגלה.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.