YOYO: האם זה מסובך לקפל ולפתוח עגלת YOYO?

האם זה מסובך לקפל ולפתוח עגלת YOYO?

זה פשוט קסום: העגלה נפתחת ומתקפלת ברגע, ביד אחת בלבד, אפילו כאשר אתם נושאים את ילדכם בזרועותיכם.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.