YOYO: האם YOYO מצוידת בבלם?

האם YOYO מצוידת בבלם?

כן, במצב "push-push" שבו עיצוב הדוושה הופך את השימוש לפשוט יותר.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.