YOYO: האם ניתן לקפל את YOYO כאשר מתאמי העריסה מחוברים?

האם ניתן לקפל את YOYO כאשר מתאמי העריסה מחוברים?

כן, ניתן לקפל ולפתוח את YOYO בעזרת מתאמי העריסה המותקנים.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.