YOYO: האם ניתן לקפל את העריסה של YOYO?

האם ניתן לקפל את העריסה של YOYO?

ניתן להסיר את העריסה של YOYO בשני חלקים לסידור אופטימלי (לאחר ההסרה מידותיה הן : 48 ס"מ X 44 ס"מ X 30 ס"מ) אולם לא ניתן לקפל אותה על המסגרת. ניתן לשאת אותה ביד.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.