YOYO: האם ניתן לכוונן את כתפיות הרתמה בעלת 5 נקודות החיבור של BABYZEN YOYO?

האם ניתן לכוונן את כתפיות הרתמה בעלת 5 נקודות החיבור של BABYZEN YOYO?

כן, בעגלות +6 או בערכה לרך הנולד, ניתן לכוונן את כתפיות הרתמה בשלושה מצבים שונים. בגרסת העריסה אין רתמה.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.