YOYO: האם ניתן להתקין את העריסה של YOYO על כל גרסה של YOYO?

האם ניתן להתקין את העריסה של YOYO על כל גרסה של YOYO?

ניתן להרכיב את העריסה של YOYO בשתי הקלקות על YOYO+ ו-YOYO² בעזרת המתאמים המסופקים.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.