YOYO: האם ניתן להחליף את צבעי הבדים של העגלה בקלות?

האם ניתן להחליף את צבעי הבדים של העגלה בקלות?

כן, ערכות צבעי הבדים של גרסאות +6, העריסה והערכה לרך הנולד נמכרות בנפרד. כך, תוכלו להחליף צבעים לפי החשק שלכם. כל הבדים ניתנים להחלפה ביניהם על כל מסגרות ה-YOYO, מלבד על מסגרות בהן לא ניתן להפוך את כיוון משענת הגב.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.