YOYO: האם הבדים של BABYZEN YOYO מתאימים לכל סוגי המסגרות של YOYO?

האם הבדים של BABYZEN YOYO מתאימים לכל סוגי המסגרות של YOYO?

כן! הבדים של YOYO 6+ מתאימים לכל המסגרות של YOYO.
הבדים של הערכה לרך הנולד והעריסה מתאימים רק למסגרות בהן ניתן להפוך את כיוון משענת הגב.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.