YOYO: האם הבדים רחיצים?

האם הבדים רחיצים?

כן, כל הבדים של YOYO ניתנים להסרה בקלות, וניתן לכבסם במכונה ב-30 מעלות צלזיוס, כך גם את סל האחסון והמושב של +6. בגרסת העריסה, ניתן לכבס ב-30 מעלות צלזיוס את כיסוי המזרן, המזרן, הכיסוי לרגליים והגגון.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.