YOYO: האם באמת ניתן להכניס את ה-YOYO למטוס?

האם באמת ניתן להכניס את ה-YOYO למטוס?

כן*! המידות של YOYO כאשר היא מקופלת (52 x 44 x 18 ס"מ) קטנות או שוות לרוב המידות המומלצות לכבודת היד במטוס. מדובר במהפכה של ממש עבור הורים שאוהבים לנסוע. המצב האידאלי הוא להכניס את ה-YOYO לתיק הנסיעות שלה, שנמכר כאביזר נוסף או בתוך יריעת המגן המסופקת עם העגלה.

*מאז שנת 2012, רוב חברות התעופה מאשרות את העלאתן של עגלות YOYO (שמידותיהן במצב מקופל הן 52 x 44 x 18 ס"מ) למטוס בכבודת היד. אולם, תקני כבודת היד עשויים להשתנות בהתאם לחברת התעופה. לפיכך, אנו ממליצים ליצור קשר עם חברת התעופה, על מנת לקבל את פרטי ההגבלות בנושא כבודת יד.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.